Obnavljamo ljubljansko obvoznico

(Vir: DARS)

Obnova severne ljubljanske obvoznice med Zadobrovo in Novimi Jaršami. Gre za celostno obnovo odseka severne ljubljanske obvoznice med razcepom Zadobrova in priključkom Šmartinska cesta ter dela odseka med priključkom Šmartinska cesta in krožiščem Tomačevo. Obnova poteka v več fazah, za izvedbo del je bil kot vodilni partner izbran Mapri Proasfalt, Remont pa sodeluje kot partner. Obsežna prenova poleg zamenjave cestišča vključuje tudi razširitev obstoječe hitre ceste od priključka Šmartinska cesta do razcepa Zadobrova, proti Novim Jaršam za dodatni vozni pas, proti Zadobrovi pa za dodatni vozni in odstavni pas, skladno s prometno študijo območja, ki vključuje tudi gradnjo polnega priključka Leskoškova cesta. Zamenjali bodo varnostne ograje, na odseku med Tomačevim in Šmartinsko cesto bo postavljena tudi integrirana betonska varnostna ograja s protihrupno ograjo. Dodali bodo nov elektronski portal za cestninjenje, šest informativnih portalov in novo prometno signalizacijo ter zamenjali cestno razsvetljavo.