Magistrat Mozirje


Sprememba namembnosti in rekonstrukcija stavbe v središču Mozirja, v kateri je bila nekoč občinska uprava, v sodobni večstanovanjski objekt. Prej neizkoriščeno podstrešje je z novo streho v naklonu petih stopinj spremenjeno v dodatno etažo s stanovanji, v kleti pa je dozidan manjši pravokotni kubus. Sicer pa se zasnova zgradbe ni bistveno spremenila in so gabariti ostali enaki kot prej.