Razdelilna transformatorska postaja Podlog


Rekonstrukcija in novogradnja Razdelilne transformatorske postaje Podlog, ki je ključno stičišče daljnovodnih poti v severovzhodnem delu države. Projekt je vključeval izvedbo novih transformatorskih polj, novega energetskega transformatorja in kabelske povezave z bakrenim visokonapetostnim kablom največjega preseka, ki je bil kdaj koli vgrajen v slovenskem elektroenergetskem sistemu.