Platoji obrtne cone Vojnik


Izvedba zemeljskih del za gradnjo Obrtne cone v Vojniku. Za investitorja MIK Celje smo v izredno kratkem času 20 dni izvedli odriv humusa, izkope in premete zemeljskih mas, planiranje in utrjevanje temeljnih tal ter navoz, utrjevanje in planiranje nasipa.