Obnova državne ceste Poljčane – Podplat


Obnova vozišča na državni cesti med Poljčanami in Podplatom v skupni dolžini 400 metrov pri kamnolomu Poljčane.